top of page

פרויקטים למגורים

פרויקטים נבחרים למגורים ובאזורים שונים בארץ ובחו"ל.

קטלוג הפרויקטים של משרדנו מציג מגוון פרויקטים ברוח התקופה המתמקדים בהשבחת נכסים ובתכנון אדריכלי מתוך ראיה אסטרטגית ארוכת טווח. כחלק משרותנו תוכלו גם אתם ליהנות מהערכת עלויות השבחת הנכס באמצעות המחשבון המצורף על מנת ללמוד על התקציבים שידרשו להשבחה ולצורך התואם את צרכי הלקוח והסביבה.

תכנון שתי דירות בתל אביב

2 Apartments in Tel Aviv

תכנית ההרחבות לקרית שלום מתירה תוספות לדירות במגרשים הכוללים 4 דירות. התוספות נדיבות אך מימושן ההדרגתי בכל דירה בנפרד מבטיח קקפוניה אדריכלית, ותוצאה שנראית בד"כ אנמית ומנוכרת. לכן נקודת המוצא שלנו שבאה לידי ביטוי עוד בשלב המידע התכנוני היתה חתירה להיתר משותף לפחות ל-2 מתוך 4 הדירות, כדי לאפשר הריסה ובניה מחדש של אגף אחד ושלם מתוך שני אגפי המבנה, כולל חדר המדרגות המשותף וחלל הכניסה, הכל בטאקט אחד ובתיאום תכנוני מלא.

תכנון בית בכפר סבא

A house Face Lift 

השבחת נכס אינה נמדדת רק בעליית שוויו, אלא גם ביחס בין עלותו לבין איכותו. לבית זה נוספו רק 4 מ"ר, ונחסכו עלויות תכנון ובניה יקרות, אבל התוצאה היא מתיחת פנים שלא הייתה מביישת בית חדש. במקום הגדלה מיותרת של החללים הפנימיים במחיר יקר, גויסו המשאבים הקיימים ובהם הגינה, ואור השמש.