top of page

מחשבון להשבחת נכס

החלטת להשביח את הנכס שלך , ואינך יודע.ת מהו התקציב הנכון ובעיקר מתאים לכיסך להשבחת הנכס? 

משרדינו מאפשר לך לבדוק בקלות באמצעות טופס בקשה לתחשיב מדויק על פי הפרמטרים הבאים המותאמים לך ובהתאם לבחירה כך גם התקציב ללא עלות והתחייבות.

בחר.י באפשרויות הבאות לבחירתך: 

1. מלא את הטופס לפי בחירתך. 

2. שלח לבוס אדריכלים את הטופס המלא . 

3. תוך 24 שעות יופק תחשיב משוערך על פי נתוני הבקשה. 

למחירון שירותי המשרד הנוספים

לחצו על הכפתור

טופס הערכת עלויות השבחת נכס למגורים במרכז הארץ

פרטי הטופס התקבלו.

 תוך 24 שעות ממילוי הטופס ישלח אליך דוח מפורט

ובו הערכת עלות להשבחת הנכס שבחרת על פי הפרמטרים בטופס .

עקוב אחר המייל שלך עם הכותרת בוס אדריכלים . 

bottom of page