top of page

פרויקטים ציבוריים

פרויקטים  ציבוריים נבחרים של משרדינו באזורים שונים בארץ.

קטלוג הפרויקטים מציג פרויקטים שונים בחדשנות ארכיטקטית. כאלו שבוצעו ופרויקטים בביצוע בהווה .

אדריכלות למרכז ישיבתי

Yeshiva High School

משרדנו הופקד על תכנון ישיבה תיכונית ביד בנימין, כ-20 קילומטרים דרומית לתל אביב. התכנון כלל שני מבנים עיקריים- בניין פנימייה ל-300 ילדים ובניין בית כנסת הכולל חללי לימוד וחדר אוכל. הקמפוס כולל מלבד הישיבה התיכונית גם שני בתי ספר נוספים בהם לומדים הילדים במסגרת החינוך הממלכתי. עבודת התכנון כללה תיאום תכנון נופי עבור כל המתחם, לרבות מרשי ספורט, חללי שהייה/לימוד חיצוניים ומעברים מקורים.

תכנון רחבת כניסה למרכז קהילתי

Neve Eliezer Gym Landscaping

בעקבות שיפוץ והרחבה של חדר הכושר במרכז המסחרי "נוה אליעזר" בתל אביב הוזמן משרדנו לתכנן את פיתוח כניסה חדשה מעורף המבנה, על מנת להבטיח הכוונה נאותה של קהל משתמשי חדר הכושר והציבור הרחב אל המבישירות מהרחוב ובשעות פתיחה שאינן חופפות לשעות המבנה, באופן עצמאי ובנפרד משאר חללי המרכז הקהילתי. התקציב המוגבל חייב החלטות מדויקות שהתבססו על ריצוץ עירוני סטנדרטי, ותוספת שער כניסה מקורה וספסל מקנה-קש, בצל הצמחיה הותיקה. המינימום הנדרש כדי להפוך את המקום הזה למקום שהיה נעים בפני עצמו שאינו רק מעבר או כניסה טכנית. 

bottom of page