top of page

כל מי שמיהר אי פעם להרכיב פזל בן 500 חלקים לפני שווידא את מספרם, יודע שגילוי בדיעבד של חלק חסר אינו מרנין. כל מי שמיהר לחבר חלקים לפני שחילק אותם לקבוצות צבע - יודע שבסופו של דבר העבודה תארך יותר- ולא פחות זמן.

העולם התכנוני שאנחנו חיים בו מורכב מתמיד, ותכנון בית אינו רק פועל יוצא של נתוני מגרש ורצונות תכנוניים, אלא גם ובעיקר של אינספור הנחיות תכנון הפזורות בין גופים ורשויות שונים, החל מהעירייה, חברת החשמל, תאגיד המים, פיקוד העורף, וכלה בחברות פרטיות שנזדקק לשרותיהן כגון בזק, חברות הסלולר, חברות הגז, וכו'.

 

גורמים אלו מחייבים כיום סטנדרטים תכנוניים מורכבים אשר יש לתאם בין כולם כתנאי לקבלת היתר. לדוגמא: תכנון וסידור התשתיות הנדרשות בגבול המגרש (כגון פחי אשפה ומיחזור, פילר חשמל, בלוני גז, שעוני מים, ארונות תקשורת וכו'), עשוי להתגלות כמשימה מורכבת אף יותר מתכנון הבניין עצמו, ולפיכך נדרש מידע מוקדם לצורך תיאום התכנון בין כל גורמים אלו, כבר בשלב תיק המידע.

בוס משרד אדריכלים צבר ניסיון רב בניהול שלבי המידע והתכנון המוקדם של הפרויקט ומציע סל שרותי מידע תכנוני ליזמים וללקוחות פרטיים הכולל יעוץ טרם רכישת נכס ("שמאות" אדריכלית), ביצוע בדיקות היתכנות תכנונית, ריכוז וניתוח זכויות בניה, בנית אסטרטגיה תכנונית וטיפול נרחב בהליך התכנון והראשוני עד הוצאת תיק מידע, כל זאת על מנת לפצח את המסגרת התכנונית של הפרויקט בשלביו הראשוניים, ולהבטיח דרך סלולה למימושו.

מידע תכנוני

תקופות של משברים כלכליים תמיד מאופיינות בהיווצרותן של הזדמנויות יוצאות דופן בתחום הנדל"ן, אשר נחשב כמקלט מפני תנודות השוק המסכנות את הכסף. השקעה בנכס כדאית שבעתיים דווקא בעתות משבר! אך איתור הנכס והשקעה בו מחייבת לא מעט ידע ומגלמת בעצמה סיכון.

מאז הרפורמה בענף התכנון והבניה בשנים האחרונות, הידועה בשם "תיקון 101", איסוף וניהול מושכל של המידע התכנוני הפכו למרכיב קריטי בהצלחת ההשקעה. אחת המטרות המרכזיות של הרפורמה היא קיצור וייעול הליכי הרישוי, כדי שכולנו נוכל לבנות יותר מהר ובקלות יחסית. אך אליה וקוץ בה- האחריות לפישוט הליכי התכנון הונחה על כתפיו הצרים של המבקש, וכתנאי לקליטת בקשתו הוא נדרש לספק נתונים תכנוניים מורכבים ומחייבים, כבר במעמד הגשת בקשה לתיק מידע, המהווה שלב ראשון בבקשה להיתר.

אם בהליך התכנון המסורתי המידע התכנוני אותו נדרש המבקש לספק נאסף במקביל לטיפול בבקשה להיתר, תוך תיאום רציף עם הרשות ובעזרת שיקול דעת רחב של אנשיה, הרי שכיום הוא נדרש לספק אותו מראש, ועל אחריותו, באמצעות מערכת מקוונת בינרית, שאין לה שום שיקול דעת.

 

מידע לא נכון, לא מתואם או לא מקיף דיו, יגרור שגיאות ומהמורות שילוו את הבקשה לאורך כל תהליך התכנון, עד כדי גרימת נזקים תכנוניים משמעותיים בביצוע- והוצאות כבדות ומיותרות נלוות, עד כדי הפיכת הפוטנציאל להפסד. הדרך להימנע מכך היא עבודה בסדר הנכון והמתבקש- הרחבה משמעותית של שלב התכנון הראשוני (תכנון מוקדם) ככל הנדרש לאיסוף המידע הדרוש לבניית תשתית תכנונית מלאה של הפרויקט.

bottom of page