top of page

חוות דעת אדריכלית

השקעה בנכס היא יקרה ללא עוררין. עבור חלקנו היא אף גדולה עשרת מונים מיכולתנו הכלכלית.

קניה או מכירה של נכס משמעותית ומורכבת גם עבור יזמי נדל"ן העוסקים בכך בשגרת יומם ובאופן וודאי עבור משקיעים פרטיים שיעשו זאת פעם אחת במהלך חייהם. לכן בטרם נבצע כל פעולה בנכס, בין ברכישתו ובין במכירתו, חשוב שנדלה כל בדל של מידע ועד הקטן שבהם העשוי לפענח עבורנו את "הוראות השימוש" הנאותות בנכס ונהפוך אותו לכלי תכנוני שיאפשר לקטוף את פירות ההשקעה. הקטליזטור לעיל נעוץ במסמך הקרוי: חוות דעת אדריכלית, או חוות דעת תכנונית. 

תכנון אדריכלי
תכנון אדריכלי בגרפים

הכסף הקטן והכסף הגדול

ככל מוצר צריכה העובר מדור לדור, מגולל גם הנכס סיפור חיים ארוך אשר עובר בירושה בין בעליו השונים והופך להיות גוף של ידע,  כשהוא מגיע לידינו הוא עשוי לתרום תרומה משמעותית לרווחתנו הכלכלית מחד, מאידך גם להוריד אותנו ביגון שאולה.

 

איך עושים זאת נכון?

הרי אף אחד מאתנו, יזמים, משקיעים או רוכשי דירות לא יעלה על הדעת לקנות או למכור נכס ללא עו"ד שיבטיח את הכשרות המשפטית של העסקה ואת חוקיותה. אף אחד לא יהסס להיעזר בדו"ח שמאי כדי לקבוע את שווי הנכס במידת הצורך. אדריכל נמנה בד"כ רק לאחר מעשה - כדי שיסייע לנו לעצב, ולבחור צבעים וחומרים לשיפוץ וזאת למרות שההשקעה בתכנון זולה עשרת מונים מההשקעה בביצוע.

אז האם נכון לדחות את מינוי האדריכל לשלב התכנון? הרי אמרנו שהנכס מגולל סיפור חיים תכנוני שלם שעובר לידינו כשהוא מוצפן ובד"כ גם מפוזר בין גורמים שונים (העירייה, הטאבו, וכו'). פענוח הצופן התכנוני באמצעות חוות דעת אדריכלית יגלה לנו מה הדרך הקצרה והנכונה לממש את הפוטנציאל התכנוני הגלום בו, ומצד שני ידע להסב את תשומת לבנו לקשיים, ולהימנע ממכשולים העלולים לסבך אותנו בהוצאות מיותרות ובנזקים בהמשך לבוא.

נכס אינו חוזה!

הוא בראש ובראשונה ישות תכנונית אשר יש לה מקום, גודל, ומאפיינים שמטרתם לאפשר שימוש איכותי בחלל הבנוי, אם לצורך מגורים, עבודה, אירוח, או לכל שימוש אחר שנייעד לו.

 

שווי הנכס נובע קודם כל מן התכונות הללו, ולפיכך לאדריכל הבקיא בהוראות התכנון והבניה, היודע לקרוא ולפענח תכניות, ואשר עוסק יום יום בתכנון, ישנה היכולת הבלעדית לאמוד באופן מיטבי את איכות הנכס דה-פקטו, ואת הפוטנציאל הגלום בו- אם לצורך מכירתו, רכישתו או השבחתו. האדריכל הוא המוח של הפרויקט.

אז למה לקצץ בתקציב המוח ולא להקדים חוכמה לעסקה?

משרדנו צבר ניסיון רב במתן חו"ד תכנוניות לנכסים לכל צורך, הכוללת סיור פיזי בנכס, בדיקת תיק הבניין, ובדיקת תיק הבית המשותף, במטרה לרכז ולהצליב את כל המידע הקשור לנכס, להתריע על בעיות (רישומיות או תכנוניות). במסגרת הדו"ח אנו מציעים פתרונות לבעיות הללו, ומצביעים על פוטנציאל הנכס ועל אופן מימושו התכנוני, לצורך השבחתו.

מי מאתנו לא ישמח לגלות שבדירה שהוא מתעתד לקנות ניתן להוסיף חדר דרך פעולה תכנונית פשוטה, כשהמוכר עצמו אינו מודע כלל לאפשרות הזאת?

גוון המטבח לא פחות חשוב, אך אותו אפשר באמת להשאיר לסוף...

bottom of page