top of page
  • תמונת הסופר/תאדריכל גיורא בוס

מהו ניהול ידע תכנוני?

בשנים האחרונות איסוף וניהול מושכל של המידע הדרוש להשקעה בנכס הפך להיות מרכיב קריטי בהצלחת ההשקעה ובאיכות התכנון.

ביצוע בדיקות היתכנות
ביצוע בדיקות היתכנות

בעידן המודרני בו אנו חיים איסוף וניהול חכם של מידע הנדרש להשקעה בנכס

(בין אם בעסקת רכישה ואם בפרויקט בנייה) הפך להיות קטליזטור ומרכיב קריטי בהצלחת ההשקעה ובאיכות התכנון.


מי מאתנו שהתנסה בהוצאת היתר בנייה למד בוודאי שקליטת הבקשה לבדה עשויה לקחת חודשים ארוכים, כל זאת משום שהמידע הנדרש להשלמתה פזור בין הרשות, גורמי החוץ והמבקש. למרות זאת, ניתוח המידע וניהולו נעדרים מתהליך התכנון באופן הזורה מוקשים המסכנים, מסבכים ומייקרים את ההשקעה בתוספת מפח נפש מיותר.


משרד בוס אדריכלים צבר ניסיון רב בניהול שלבי המידע והתכנון המוקדם של הפרויקט ומציע סל שרותים ובו:


- יעוץ טרם רכישת נכס ("שמאות" אדריכלית).

- ביצוע בדיקות היתכנות תכנונית.

- בניית אסטרטגיה תכנונית, וטיפול נרחב בהליך התכנון הראשוני עד הוצאת תיק מידע.

כל זאת על מנת לפצח את הצופן הגנטי התכנוני של הפרויקט בשלביו הראשוניים, באופן שיבטיח דרך סלולה למימושו.

בתוך כך אנו מציעים: טיפול בתכנון מפורט בהוצאת היתר ובליווי הבנייה עצמה.

לשאלות והתייעצות נוספת - שאלו אותי בתגובות.


גיורא בוס

בוס אדריכלים
Comments


bottom of page